Dostęp do informacji o dostawach 24/7 przez cały rok

Moje zamówienia

We create amazing digital products

Ten moduł umożliwia dostęp do aktualnych informacji na temat statusu zamówień, 24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca pobytu. Dzięki pełnej przejrzystości moduł Moje Zamówienia umożliwia łatwe monitorowanie postępu realizacji zamówienia bez konieczności kontaktowania się z działem obsługi klienta oraz możliwość pobierania faktur i dokumentów wydania.

We create amazing digital products

We create amazing digital products