WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MULTICHANNEL

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usługi Multichannel (dalej jako: „Multichannel”) i stanowi integralną część Regulaminu portalu dialog.roche.com (dalej jako „Portal”). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Warunków świadczenia usługi Multichannel.

Multichannel jest dostępny wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników z dostępem do modułu, po kliknięciu odpowiedniego pola na ekranie głównym. Multichannel umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom Klientów, którym na podstawie zawartej z RDP umowy RDP świadczy usługi serwisowania sprzętu, zgłaszanie awarii sprzętu on-line. Dokonywanie zgłoszeń jest możliwe bezpośrednio poprzez Portal i za pomocą mobilnej aplikacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z Multichannel Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami świadczenia usługi Multichannel, a akceptując Regulamin, zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Poniższe warunki korzystania z Multichannel są uzupełnieniem ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu wynikających z Regulaminu i nie wyłączają stosowania Regulaminu.

 1. PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z MULTICHANNEL
 • Multichannel udostępnia Zarejestrowanemu Użytkownikowi opcję przesyłania wiadomości przy użyciu pól tekstowych oraz przesyłania plików przy użyciu pól umożliwiających dodawanie załączników.
 • Korzystanie z pól tekstowych oraz pól umożliwiających dodawanie załączników jest dozwolone wyłącznie w celu wysyłania wiadomości i plików, które są odpowiednie i mają związek z danym zgłoszeniem.
 • Użytkownicy w szczególności są zobowiązani przy korzystaniu z Multichannel do powstrzymania się od:
 1. publikowania, udostępniania lub przetwarzania informacji, zawierających lub mogących ujawnić dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia,
 2. zamieszczania, przesyłania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek zniesławiających, nieprzyzwoitych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawo materiałów lub informacji,
 3. przesyłania lub dodawania plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej (lub prawem do prywatności), chyba że Użytkownik posiada uprawnienie do rozporządzania takimi materiałami, w szczególności uzyskał w tym zakresie wszelkie wymagane prawem zgody i zezwolenia,
 4. przesyłania lub dodawania plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie, mogące uszkodzić działanie innego komputera,
 5. usuwania z przesyłanych plików jakichkolwiek oznaczeń odnoszących się do praw autorskich, oświadczeń lub innych oznaczeń lub etykiet określających osobę uprawnioną do danego materiału,
 6. fałszowania informacji dotyczących pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innego materiału zawartego w przesłanym pliku,
  • RDP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyżej wymienione zachowanie Użytkownika.
  • Warunkiem korzystania z Multichannel jest wyrażenie zgody na zabezpieczenie RDP i jej podmiotów stowarzyszonych przed jakimikolwiek postępowaniami, roszczeniami, zobowiązaniami, skutkami poniesionych szkód i wszelkimi wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami pomocy prawnej) związanymi z nieprawidłowym korzystaniem z tej usługi, w tym opartymi na zdarzeniach stanowiących naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usługi Multichannel lub Regulaminu.